• ગાંધી આશ્રમ

  અમદાવાદ

  સ્થળ વિશે : ગુજરાતમાં સાબરમતી આશ્રમ, જે અમદાવાદની ઉત્તરે આવેલું છે, તે મૂળરૂપે મહાત્મા ગાંધી અને તેમની પત્ની કસ્તુરબાનું નિવાસસ્થાન હતું. આશ્રમ સાબરમતી નદીના કાંઠે શાંત અને શાંત પટથી ઘેરાયેલો છે. આ તે સ્થાન પણ છે જ્યાંથી ગાંધીજીએ દાંડી યાત્રા શરૂ કરી હતી. કારણ કે તે જેલ અને કબ્રસ્તાન વચ્ચે સ્થિત હતું, ગાંધીજી માનતા હતા કે સત્યાગ્રહી ચોક્કસપણે જેલ અથવા કબ્રસ્તાનમાં પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરશે. સાબરમતી આશ્રમ તમારી સ્વતંત્રતાની ભાવનાને ફરીથી જાગૃત કરશે. સાબરમતી આશ્રમના મેદાનમાં આવેલી ઘણી સંસ્થાઓમાં આ મ્યુઝિયમ સૌથી વધુ જાણીતું છે.

  ઇતિહાસ: મૂળ આશ્રમની સ્થાપના મે 1915માં જીવણલાલ દેસાઈના કોચરબ બંગલામાં કરવામાં આવી હતી. (અહીંથી આશરે 10 કિલોમીટર), જેઓ ગાંધીજીના બેરિસ્ટર સહયોગી હતા. સત્યાગ્રહ આશ્રમ. જેવા કાર્યો કરવા માટે મહાત્મા ગાંધીને વધારાની જગ્યાની જરૂર હતી ખેતી અને પશુપાલન જેથી તેને કિનારે 36-એકરની જગ્યા પર તબદીલ કરવામાં આવી 17 જૂન, 1917ના રોજ સાબરમતી નદી.

  મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય: ગાંધી આશ્રમ બારેમાસ ખુલ્લું હોય છે

  મુલાકાતના કલાકો

  સવારે ૧૦ થી સાંજે ૬ વગ્યા સુધી

  સ્થાન

  અમદાવાદ