• ભદ્રનો કિલ્લો

  અમદાવાદ

  સ્થળ વિશે : ભદ્રના કિલ્લા ઉપર ચઢો અને જૂના શહેરનું પક્ષીદર્શન મેળવો. 1411 માં અમદાવાદની સ્થાપના પછી તરત જ બાંધવામાં આવેલ, ભદ્ર કિલ્લામાં હવે સરકારી કચેરીઓ અને કાલી મંદિર છે. તેનો દરવાજો અમદાવાદના કિલ્લાના પૂર્વ પ્રવેશદ્વારની રચના કરે છે, જે પશ્ચિમમાં નદી સુધી વિસ્તરેલો હતો. છત પરથી તમે આસપાસની શેરીઓની આકર્ષક રચના અને દૃશ્યો ચકાસી શકો છો. કિલ્લા અને તીન દરવાજા (ટ્રિપલ ગેટવે) વચ્ચે તેની પૂર્વમાં મેદાન શાહી (રોયલ સ્ક્વેર) હતું, જ્યાં શાહી સરઘસ અને પોલો રમતો યોજાતી હતી.

  ઇતિહાસ: ભદ્રનો કિલ્લો 1411 એડીમાં શહેરના સ્થાપક અહેમદ શાહ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો. કિલ્લાનું નામ નજીકમાં આવેલા ભદ્રકાલી મંદિર પરથી લેવામાં આવ્યું હતું. આ કિલ્લાને સદીઓ પહેલા આર્ક કિલ્લો પણ કહેવામાં આવતો હતો. અંગ્રેજોએ 1817 માં કિલ્લા પર કબજો કર્યો અને સ્વતંત્રતા સુધી તેનો ઉપયોગ જેલ તરીકે કર્યો. તે 2014 માં વિધિવત રીતે નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું જેથી લોકો ઇતિહાસની ઝલક મેળવી શકે.

  મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય: ભદ્રનો કિલ્લો બારેમાસ ખુલ્લું હોય છે

  મુલાકાતના કલાકો

  સવારે ૭ થી ૫ વગ્યા સુધી

  સ્થાન

  અમદાવાદ