• અંબાજી મંદિર

  બનાશકાંઠા

  સ્થળ વિશે : આ એક દેવીનું મુખ્ય મંદિર છે જેની પૂજા પૂર્વ વૈદિક કાળથી કરવામાં આવે છે. તેણીને ઘણીવાર આરાસુરી અંબા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનું નામ અરાવલી પર્વતમાળાના દક્ષિણ-પશ્ચિમ છેડે સરસ્વતી નદીના સ્ત્રોતની નજીક, આરાસુર ટેકરીઓમાં મંદિરના સ્થાન માટે રાખવામાં આવ્યું છે. અંબાજી માતાનું મંદિર 51 શક્તિપીઠોમાંનું એક છે. તે ભારતનું મુખ્ય શક્તિપીઠ છે.

  ઇતિહાસ: અંબાજી એ સમુદ્ર સપાટીથી ૧૫૮૦ ફૂટની ઉંચાઇ ઉપર અરવલ્લીના પહાડોની વચ્ચે વસેલું છે. શ્રી અંબાજી મંદિરમાં કોઇ દેવીની મૂર્તિની પૂજા થતી નથી. પરંતુ વીસાયંત્રની પૂજા કરાય છે. આ યંત્ર માન્યતા અનુસાર શ્રીયંત્ર છે જે ઉજ્જૈન તેમ જ નેપાળના શક્તિપીઠોના મૂળ યંત્ર સાથે સંકળાયેલું હોવાનું અને યંત્રમાં એકાવન અક્ષર હોવાનું પ્રમાણ છે.

  મુલાકાત લેવાનો શ્રેષ્ઠ સમય: અંબાજી મંદિર બારેમાસ ખુલ્લું હોય છે

  મુલાકાતના કલાકો

  સવારે ૭ થી ૧૧:૩૦, ૧૨:૩૦ થી સાંજે ૪:૩૦ અને ૬:૩૦ થી ૯ વગ્યા સુધી હોય છે

  સ્થાન

  બનાશકાંઠા